http://www.omu.edu.tr/sites/all/themes/anasayfa/images/Kurumsal/omu-logotr

  

               1st International Black Sea Conference       

             on Language and Language Education 

http://www.omu.edu.tr/sites/all/themes/anasayfa/images/Kurumsal/omu-logotr

 

 

Welcome

 
Dear Participants,
 
1st International Black Sea Conference on Language and Language Education, hosted by Ondokuz Mayıs University, will be held at Omtel Hotel in Atakum, the rising star of Samsun and the whole Black Sea Region on September 22-23, 2017.  
 
1st International Black Sea Conference on Language and Language Education aims to bring together educators, practitioners, and researchers who are interested in languages, language learning and teaching at all levels from all around the world. The theme of the conference is "Current Trends in Language Education."  Proposals for presentations are invited on the following - but not limited to - themes; 

 • Applied Linguistics and Language Education
 • Approaches and Methods in Language Education
 • Assessment and Evaluation in Language Education
 • CEFR and Language Education
 • Content and Language Integrated Language Learning(CLIL)
 • Culture and Language Learning
 • Distance Language Education
 • English as a Foreign Language (EFL)
 • English as a Second Language (ESL)
 • ICT in Language Education
 • Literature and Language Learning
 • Pragmatics and Language Learning
 • Professional Development in Language Education
 • Second Language Acquisition
 • Teacher Training and Language Education
 • Teaching English for Academic Purposes (EAP)
 • Teaching English to Young Learners
 • Teaching/Learning Foreign/Second Language 
 • Technology-Based Language Learning
 • Teaching English for Specific Purposes (ESP)
 • Translation Studies and Language Education

        

We invite scholars from all over the world who would like to share their scientific studies to participate the conference  in order to maximize the scientific and social interaction. The working languages of the conference will be Turkish and English.
 
We will be glad to see you in the “1st International Black Sea Conference on Language and Language Education” that will be hosted by Ondokuz Mayıs University between September 22– 23, 2017.
 
Best regards.
 
Assist. Prof. Dr. İsmail YAMAN

Assist. Prof. Dr. Emrah EKMEKÇİ


Conference Chairs
 
 
Important information about participation:
 

1. Both oral and poster presentations are accepted for the conference. (Please specify the type while submitting your abstract).  

2. The working languages of the conference will be Turkish and English. 

3. Participation fee is 175 TL for both presenters and listeners. Participants who would like to deliver two presentations (maximum two) must pay 350 TL.  

4. Full-texts should be sent to blackseaconference2017@gmail.com before the first day of the conference.

5. The papers will be published in a book of proceedings in electronic format soon after the conference.

6. Samsun Carsamba Airport will be closed to flights from August 1 to October 31, 2017, for maintenance. Sinop, Amasya, and Ordu-Giresun Airports are the closest points you can prefer. 

 

Hoş Geldiniz


Değerli Katılımcılar,
 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 1. Uluslararası Karadeniz Dil ve Dil Eğitimi Konferansı Samsun'un ve tüm Karadeniz Bölgesi'nin yükselen yıldızı Atakum ilçesinde bulunan Omtel Otel'de gerçekleştirilecektir.
 
Konferansın temel amacı dil ve dil eğitimiyle ilgilenen tüm dünyadan ve her seviyeden akademisyen, öğretmen, lisansüstü öğrencileri ve araştırmacıları uluslararası bir akademik etkinlikte bir araya getirmektir. Konferansın bu yılki teması"Dil Eğitiminde Yeni Eğilimler" olarak belirlenmiştir. Ancak seçilen bu temanın haricinde, dil ve dil eğitimi alanıyla ilgili özgün ve kayda değer çalışmalar da konferans kapsamında değerlendirmeye alınacaktır.

Dil ve dil eğitimi ile ilgili tüm dünyadan uzman ve araştırmacıları bilimsel ve sosyal etkileşimi artırmak açısından konferansımıza katkı sağlamaya davet ediyoruz. Konferansın dili Türkçe ve İngilizce olarak belirlenmiştir. 

Sizleri 22-23 Eylül 2017 tarihlerinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan “1. Uluslararası Karadeniz Dil ve Dil Öğretimi Konferansı"nda görmekten mutluluk duyacağız.  

Samsun'da buluşmak dileğiyle…
 
Saygılarımızla.
 

Yrd. Doç. Dr. İsmail YAMAN

Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ


Düzenleme Kurulu Başkanı 

 

Katılımla İlgili Önemli Bilgiler:

1. Konferansa sözlü veya poster bildiriyle katılabilirsiniz. (Lütfen sunum türünü özet gönderirken belirtiniz). 

2. Konferansın dili Türkçe ve İngilizce olarak belirlenmiştir.

3. Konferans katılım ücreti hem sunum yapacaklar ve hem de dinleyiciler için 175 TL olarak belirlenmiştir. Konferansa iki bildiriyle katılmak isteyen katılımcıların 350 TL ödemeleri gerekmektedir. Konferansa en fazla iki bildiriyle katılım olacaktır. 

4. Bildiri tam metinleri konferans tarihinden önce blackseaconference2017@gmail.com adresine gönderilecektir.

5. Bildiriler konferanstan kısa bir süre sonra ISNB'li olarak elektronik ortamda yayımlanacaktır.

6. Samsun-Çarşamba Havaalanı 1 Ağustos - 31 Ekim 2017 Tarihleri arasında bakım nedeniyle uçuşlara kapalı kalacaktır. Konferansımıza katılım için Sinop, Amasya ve Ordu-Giresun Havalimanlarını tercih edebilirsiniz.

 

Photo Gallery blacksea2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Click Here for Full-Text Template

-Tam Metin Bildiri Şablonu için Tıklayınız. 

 

 

gallery/a3 poster